Paieška


print PDF
MySQL duomenų importavimas ir eksportavimas

Duomenų bazių valdymo sistemos, pvz., MySQL, leidžia lengvai ir lanksčia valdyti didelius duomenų kiekius. Taip pat jos suteikia galimybę atkurti visos duomenų bazės duomenis ar iškelti juos į kitą valdymo sistemą. Eksportavimas - tai toks failo sudarymo būdas, kai sukuriamas vadinamasis dump (kopijos) failas su visa duomenų bazės atkūrimo informacija. MySQL sukurta daugybė įrankių, leidžiančių eksportuoti duomenis į kitas DBVS arba importuoti juos.

MySQL duomenų bazės eksportavimas

MySQL leidžia keliais būdais eksportuoti duomenis. Kadangi MySQL turi komandinę eilutę, kurios pagalba galima atlikti beveik visus veiksmus su duomenų bazėmis, o eksportavimui užtenka tik vienos komandos:

mysqldump -h=mazgas -u=vartotojas -p=slaptažodis duomenų_bazė > kopijos_failas.

Galima ir ši komanda:

mysqldump --host=mazgas --user=vartotojas --password=slaptažodis duomenų_bazė > kopijos_failas.


mazgas serverio, kuriame saugoma duomenų bazė, pavadinimas arba IP adresas. Pagal nutylėjimą tai localhost, t. y. tas pats kompiuteris, iš kurio sužadinama komanda.

vartotojas vartotojas, kuris jungsis prie duomenų bazės. Pagal nutylėjimą tai root.

slaptažodis besijungiančio vartotojo slaptažodis. Jeigu neįvesite slaptažodžio, sistema paprašys jo. tarp -p ir slaptažodžio, taip pat ir kitų papildomų nustatymų, negali būti tarpo.

duomenų_bazė duomenų bazės, kurią eksportuosite, pavadinimas.

kopijos_failas failo, į kurį bus eksportuota bazė, pavadinimas. Jeigu nenurodysite kelio, failas bus išsaugotas tame pačiame kataloge, iš kurio buvo paleista MySQL komanda.
Būkite atsargūs ir nesuteikite kopijai jau egzistuojančio failo pavadinimo!

MySQL duomenų bazės eksportavimas naudojant PhpMyAdmin

1. Spragtelėkite „Export“
2. Pažymėkite „Structure“ ir „Data“
3. Spragtelėkite „Go“MySQL duomenų bazės importavimas

MySQL komandinė eilutė leidžia ir importuoti duomenis. Tam naudojama komanda, labai panaši į eksportavimo komandą:

Mysql –h=mazgas –user=vartotojas –p=slaptažodis duomenų_bazė < kopijos_failas

Galima naudoti ir tokį formatavimą:

Mysql –host=mazgas –user=vartotojas –password=slaptažodis duomenų_bazė < kopijos_failas