Paieška


print PDF

IP perkėlimai (failover)


Pilnas galimybių aprašymas yra čia:

http://www.ovh.lt/elementai/ip_failover.xml

Reikalavimai:


Norint naudotis šia funkcija, reikia turėti:

 • 2 nsxxx.ovh.net serverius,
 • Perkeliamą IP,
 • Domeną ir galimybę valdyti jo DNS,
 • Perkeliamo IP reverse (jeigu nenorite, kad būtų naudojamas atvirkštinis pavadinimas pagal nutylėjimą).

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose naudosime A serverį kaip pagrindinį ir B kaip antrinį, į kurį nukreipsime perkeliamą IP.

Pavyzdžiai buvo tikrinti su RedHat 7.2 Release 1.

Dėmesio: tai tik nustatymo pavyzdžiai. Atlikdami tai realiai nepamirškite, kad perkeliamas IP negali būti priskirtas dviems serveriams vienu metu. Taip pat negalima iš anksto įtraukti tinklo sąsajos, kuri gedimo atveju perims valdymą, jeigu prieš tai ji nebuvo sukonfigūruota kaip atsarginis MX serveris. Tai gali sukelti problemų.

Aktyvavimas


Tvarkytuve spragtelėkite savo serverio pavadinimą, po to Paslaugos ir IP perkėlimas.
Perkėlimą sukursite paspaudę Pridėti perkėlimą. Sekite instrukcijas ir patvirtinkite keitimus.

Kai baigsite, gausite el. laišką su perkeliamo IP adresu ir nuoroda į diegimo serveryje vadovą.

Diegimas


Vykdykite nurodymus, kuriuos rasite gide papildomi IP.

Svarbu: Įdiekite IP adresus dviejuose serveriuose, kad galėtumėte patikrinti keitimą prieš deklaruodami IP adreso domeną. Tai užtikrins, kad kritiniu momentu keitimas tikrai suveiks.

Kai IP adresas įdiegtas į du serverius:

 • A serverį, į kuri nukreiptas IP. Nukreipimą patikrinsite, jeigu pabandysite prisijungti naudodami perkeliamą IP adresą ir susijungsite su A serveriu.
 • B serverį, kuriame sukonfigūruotas perkeliamas IP, tačiau per jį serveris nepasiekiamas.

Keitimo testavimas


Tvarkytuve pasirinkite, A serverį, po to Paslaugos, IP perkėlimas ir Nukreipti IP perkėlimą į kitą serverį. Pasirinkite perkeliamą IP ir pakeiskite nukreipimą į B serverį. Vėl gausite el. laišką, jame bus patvirtintas IP perkėlimo nukreipimo pakeitimas į B serverį. Naudodami SSH jungtį ir perkeliamą IP adresą turite prisijungti prie B serverio. Taigi, gedimo atveju galėsite pakeisti IP iš A serverio į B serverį. IP atkeitimas vykdomas panašiai: tvarkytuve pasirinkite B serverį, Paslaugos, IP perkėlimas ir Nukreipti IP perkėlimą į kitą serverį.

Naujas domenas


DNS konfigūravimas


Su automatiškai OVH priskirtu atvirkštiniu pavadinimu:

Kai kuriamas naujas domenas, naudokite savo perkeliamo IP atvirkštinį vardą kaip pirminį DNS ir sdns1.ovh.net kaip antrinį DNS. Kurdami domeną pasirinkite customised DNS, po to nurodykite tokius vardų serverius:

pirminis: PERKELIAMO_IP.ovh.net
antrinis: sdns1.ovh.net

Savo perkeliamo IP atvirkštinį pavadinimą rasite A serverio skyriuje Paslaugos > IP perkėlimas.

Naudojant savo atvirkštinį pavadinimą:

Perkeliamą IP galima susieti su norimu atvirkštiniu pavadinimu.
Tam reikia jau egzistuojančiame domene sukurti lauką: A IN PERKELIAMO.IP.ADRESAS, po to deklaruoti jį savo tvarkytuvo DNS valdymo skyriuje DNS serveriai, atsidariusiame lange spragtelėkite Sukurti/keisti. Nurodykite šiuos vardų serverius:

 • pirminis: jūsųmazgas.jūsųdomenas.tld
 • antrinis: sdns1.ovh.net

Abiem atvejais reikia prisijungti prie tvarkytuvo, spragtelėti A serverį > Paslaugos > Antrinis DNS. Atsidariusiame lange įveskite domeną be WWW ir pasirinkite perkeliamą IP kaip pirminį. Po to palaukite 12 - 24 valandas, kol bus atnaujinti DNS.

Diegimas serveryje


Naudodami Ovhm spragtelėkite Pridėti domeną ir įtraukite domeną į A serverį. IP lauke pasirinkite perkeliamą. Pagal savo poreikius pasirinkite papildomas nuostatas ir patvirtinkite keitimus spragtelėdami Sukurti. Grįžkite į pradžią ir spragtelėkite Perkrauti, kad persikrautų visos paslaugos ir įsigaliotų keitimai. Viskas paruošta, dabar galite įprastai diegti savo svetainę.

Tą patį atlikite B serveryje.

Svarbu: Atminkite, kad po kiekvieno A serverio DNS keitimo tą patį reikia atlikti ir B serveryje. Jeigu to neatliksite, pakeitus nukreipimą (IP pointing) gali neveikti subdomenai, pvz., forumas.jusudomenas.tld.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į skirtumus tarp atsarginio ir pagrindinio serverių, kad pakeitus nukreipimą visos paslaugos būtų vykdomas ir/ar efektyvios.

Atsarginio serverio funkcija:

Visais atvejais turite reguliariai sinchronizuoti žiniatinklio duomenis, SQL bazes ir t.t. tarp A ir B serverių. Be to, B serveris turi tik saugoti el. laiškus, kuriuos vėliau galėtų perduoti į A serverį, o pastarasis juos siųstų.

Serverio/paslaugos keitimų funkcija:

Jeigu naudojate paprastą keitimą, prieš tai sinchronizuokite visus duomenis tarp A ir B serverių. Taip pat nepamirškite sinchronizuoti A ir B serverių el, pašto, jei reikia, sukurti abonementų, kad po keitimo visi laiškai būtų gaunami ir siunčiami.

Keitimas


Turime du panašios konfigūracijos skirtuosius serverius. Abiejuose yra web, SQL ir zonos duomenys.
Norėdami atlikti perkeliamo IP keitimo testą, nukreipkite IP iš A serverio į B serverį.
Šio vadovo rašymo metu visi veiksmai buvo tikrinami realiai. Domeno perkėlimas iš A serverio į B užtruko 2 minutes.

Egzistuojantys domenai


Kai domenas įdiegtas A serveryje su pagrindiniu IP adresu, atlikite šiuos veiksmus:

 • Perkonfigūruokite A serverio DNS
 • Pakeiskite A serverio virtualų mazgą
 • Įtraukite domeną su perkeliamu IP į B serverį
 • Pakeiskite pirminį DNS
 • Atnaujinkite informaciją antriniame DNS


DNS keitimas A serveryje


Turite pakeisti domeno zonos failą:

Per SSH:

nano /var/named/domenas.tld.hosts


Pirmiausiai pakeiskite SOA lauką, kuriame įrašyta 2009121101 ar kažkas panašaus. Serija yra keitimo data su 01, tai pirmasis keitimas tą dieną. Jeigu keisite kelis kartus tą pačią dieną, vienetu padidinkite paskutinius du skaičius (02, 03, 04 ir t.t.).
Po to keiskite IN NS: ns.jususerveris.ovh.net pakeiskite į perkeliamas_IP.ovh.net, taip pat pakeiskite visus IP į perkeliamą IP. Neištrinkite kai kurių eilučių gale esančių taškų.
Labai svarbu yra pakeisti IN NS lauką iš ns.ovh.net į sdns1.ovh.net, nes kai tvarkytuve kursite antrinį DNS, domenas bus saugomas naujame antriniame serveryje, o jis yra sdns1.ovh.net. Išsaugokite keitimus ir perkraukite bind.

/etc/init.d/named restart


Per webmin:

Skyriuje Servers pasirinkite Domain Name Server BIND, spragtelėkite po domenu esančią piktogramą MASTER, po to "Modify the records file".
Pirmiausiai pakeiskite SOA lauką, kuriame įrašyta 2009121101 ar kažkas panašaus. Serija yra keitimo data su 01, tai pirmasis keitimas tą dieną. Jeigu keisite kelis kartus tą pačią dieną, vienetu padidinkite paskutinius du skaičius (02, 03, 04 ir t.t.).
Po to keiskite IN NS: ns.jususerveris.ovh.net pakeiskite į perkeliamas_IP.ovh.net, taip pat pakeiskite visus IP į perkeliamą IP. Neištrinkite kai kurių eilučių gale esančių taškų.
Labai svarbu yra pakeisti IN NS lauką iš ns.ovh.net į sdns1.ovh.net, nes kai tvarkytuve kursite antrinį DNS, domenas bus saugomas naujame antriniame serveryje, o jis yra sdns1.ovh.net. Išsaugokite ir pritaikykite keitimus.

A serverio ))Virtualus mazgas((


Per SSH:

nano /httpd.conf


Domeno skyriuje VirtualHost pakeiskite IP adresą perkeliamu IP ir išsaugokite keitimus. Po to perkraukite žiniatinklio serverį.

/etc/init.d/httpd restart


Per webmin:

Server skyriuje pasirinkite Apache Web Server, po to spragtelėkite virtualaus serverio su jūsų domenu piktogramą WWW. Skyriuje Virtual Server Details pakeiskite IP adresus perkeliamu IP, išsaugokite ir spragtelėkite Apply Changes.

B serverio domenas


Įtraukite domeną į B serverį naudodami Ovhm: spragtelėkite Add domain
IP laukelyje pasirinkite perkeliamą IP. Pagal savo poreikius nustatykite papildomas parinktis ir patvirtinkite keitimus. Po to spragtelėkite return to index ir reboot all services (kad įsigaliotų visi keitimai).

Pirminis ir antrinis DNS


Pirmiausiai prisijunkite prie tvarkytuvo, spragtelėkite A serverį, tada Paslaugos ir Antrinis DNS.
Ištrinkite antrinį savo domeno DNS ir iškart sukurkite naują, įrašydami perkeliamą IP kaip pagrindinį vardų serverį.

Po to eikite į skyrių Domenai ir DNS > DNS serveriai ir pakeiskite esamus DNS šiais serveriais:
 • Pirminis: Perkeliamas_IP.ovh.net
 • Antrinis: sdns1.ovh.net

Po 12 - 24 valandų DNS bus atnaujinti. Prieš keisdami patikrinsime DNS.

DNS testavimas


Prieš keisdami IP nukreipimą patikrinkite konfigūraciją, kad išvengtumėte neveikimo. Naudokite webmin komandinę eilutę arba prisijunkite pre serverių per SSH.

Zonas tikrinkite naudodami komandą dig: dig jūsųdomenas.tld @jūsųserveris.ovh.net

Štai pavyzdys:


A SERVERIS:

1:08 melost@InTheShell ~% dig guidesovh.co.uk @ns38936.ovh.net
<<>> DiG 9.2.4 <<>> guidesovh.co.uk @ns38936.ovh.net
guidesovh.co.uk. IN A
ANSWER SECTION:
guidesovh.co.uk. 86400 IN A 91.121.63.5
AUTHORITY SECTION:
guidesovh.co.uk. 86400 IN NS sdns1.ovh.net.
guidesovh.co.uk. 86400 IN NS 91-121-63-5.ovh.net.
ADDITIONAL SECTION:
sdns1.ovh.net. 170542 IN A 213.251.188.140
91-121-63-5.ovh.net. 84144 IN A 91.121.63.5B SERVERIS:

1:08 melost@InTheShell ~% dig guidesovh.co.uk @ghost.ovh.net
<<>> DiG 9.2.4 <<>> guidesovh.co.uk @ghost.ovh.net

guidesovh.co.uk. IN A
ANSWER SECTION:
guidesovh.co.uk. 86400 IN A 91.121.63.5
AUTHORITY SECTION:
guidesovh.co.uk. 86400 IN NS 91-121-63-5.ovh.net.
guidesovh.co.uk. 86400 IN NS sdns1.ovh.net.
ADDITIONAL SECTION:
sdns1.ovh.net. 165503 IN A 213.251.188.140
91-121-63-5.ovh.net. 165503 IN A 91.121.63.5


Komanda dig @sdns1.ovh.net turėtų grąžinti jūsų perkeliamo IP atvirkštinį pavadinimą.

Keitimas


Kai viskas paruošta ir teisingai sukonfigūruota, galite keisti perkeliamą IP iš vieno serverio į kitą. Keitimas atliekamas per kelias minutes.