Paieška


print PDF

Duomenų bazės lentelės kūrimas, redagavimas ir trynimas


Kaip sukurti duomenų bazės lentelę?

Šiame gide naudosime phpMyAdmin programa, kuria lengva naudotis ir kuri pakankamai efektyviai valdo duomenų bazes.
Naudodami phpMyAdmin sukursime lentelę: pirmiausiai kairiajame meniu pasirinksime duomenų bazę.


Spragtelėkite skyrių „SQL“, po to tekstiniame laukelyje įveskite informaciją apie lentelę.


Apibūdinimas:
INT: Nurodo, kad turi būti įvedamas tik sveikasis skaičius AUTO_INCREMENT: Naujas ID (naujas numeris) bus automatiškai įrašomas. VARCHAR: Naudojamas apriboti į laukelį galimų įvesti simbolių skaičių (todėl po šios komandos nurodytas skaičius - tai yra didžiausias leistinas simbolių skaičius)

Sukursime lentelę „members“ su laukais: nickname, address, postcode, town ir country.

Jeigu matysite pranešimą, kad SQL užklausa sėkmingai įvykdyta (Your SQL query has been successfully executed), vaidinasi, lentelė buvo sukurta ir ją galite pasirinkti kairiajame meniu.
Kaip keisti duomenų bazės lenteles?

Jeigu suprantate, kaip sukurti lentelę, tuomet suprantate, kaip ją redaguoti. Tai labai paprasta. Pavyzdyje vėl naudosime lentelę „members“:
Spragtelėkite „SQL“, po to laukelyje įveskite instrukcijas:


Apibūdinimas

ALTER TABLE members: Lentelės „members“ modifikavimas
ADD: įtraukia lauką į lentelę

Turėtumėte matyti pranešimą „Your SQL query has been successfully executed“.


Į lentelę įtraukėme naują lauką. Dabar ištrinkime kurį nors kitą lauką:

Spragtelėkite „SQL“ ir įveskite instrukcijas:


Apibūdinimas

ALTER TABLE members: Lentelės „members“ keitimas
DROP: Ištrina lauką iš lentelės

Jeigu viskas teisingai, turėtumėte matyti pranešimą „Your SQL query has been successfully executed“:


Kaip ištrinti duomenų bazės lentelę?


Sukūrėme lentelę, keitėme jos laukus, dabar ištrinkime lentelę:
Spragtelėkite „SQL“, po to įrašykite instrukcijas


Apibūrinimas

DROP TABLE members: Trina lentelę „members“
Turėtumėte gauti pranešimą „Your SQL query has been successfully executed“:

Duomenų bazės lentelės „Members“ kūrimo instrukcijos:
CREATE TABLE members (id INT not null AUTO_INCREMENT, nickname VARCHAR (20) not null, address VARCHAR (90) not null , post_code VARCHAR (10) not null , town VARCHAR (90) not null , country VARCHAR (90) not null , PRIMARY KEY (id))