Paieška


print PDF
Šis gidas netinka RPS serveriams.

Perkeliamo IP kūrimas


  • Prisijunkite prie tvarkytuvo.
  • Pasirinkite serverį.
  • Spragtelėkite Paslaugos
  • Pasirinkite Perkeliamas IP
  • Po to spragtelėkite Sukurti perkeliamą IP ir naujas perkeliamas IP adresas bus sukurtas


Redhat 7.2 & Fedora

Papildomas IP (arba alias IP) yra speciali tinklo konfigūracija, kuomet vienai tinklo plokštei priskiriami keli IP.

Naudojant ssh/putty


1. Padarykite eth0 sąsajos konfigūracinio failo kopiją, kurią išsaugokite pavadinimu eth0:0. Padarę kopiją galėsite redaguoti failą:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:02. Dabar redaguokite eth0:0 konfigūracinį failą ir pakeiskite IP adresą. Tam galite naudoti pico ar vi:

pico /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Pakeiskite sąsajos pavadinimą ir IP adresą, kurio vietoje įveskite el. paštu gautą papildomą/perkeliamą IP adresą:

DEVICE="eth0:0"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="IP.FAIL.OVER"
NETMASK="255.255.255.255"
BROADCAST="IP.FAIL.OVER"


3. Išsaugokite keitimus ir įjunkite naują sąsają:

ifup eth0:0


Serverio įkrovos metu sąsaja bus automatiškai įkraunama.

4. IP tikrinimas
Jeigu gerai atlikote 1-3 veiksmus, eth0:0 faile nurodytas IP turi būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.
Jeigu turite kelis papildomus IP, kartokite operaciją didindami paskutinį failo skaičių: eth0:1, eth0:2 ir t.t.

Jeigu po keitimo IP adresas neatsakys į PING užklausas, susisiekite su pagalbos skyriumi.

Centos


Naudojant šį komponentų paketą, diegimas yra beveik toks pat, kaip Redhat sistemoje.

Naudojant ssh/putty


1. Padarykite eth0 sąsajos konfigūracinio failo kopiją, kurią išsaugokite pavadinimu eth0:0. Padarę kopiją galėsite redaguoti failą:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:02. Dabar redaguokite eth0:0 konfigūracinį failą ir pakeiskite IP adresą. Tam galite naudoti nano ar vi:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Pakeiskite sąsajos pavadinimą ir IP adresą, kurio vietoje įveskite el. paštu gautą papildomą/perkeliamą IP adresą:

DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO=static
IPADDR="IP.FAIL.OVER"
NETMASK="255.255.255.255"
BROADCAST="IP.FAIL.OVER"
ONBOOT=yes


3. Išsaugokite keitimus ir įjunkite naują sąsają:

ifup eth0:0


Serverio įkrovos metu sąsaja bus automatiškai įkraunama.

4. IP tikrinimas
Jeigu gerai atlikote 1-3 veiksmus, eth0:0 faile nurodytas IP turi būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.
Jeigu turite kelis papildomus IP, kartokite operaciją didindami paskutinį failo skaičių: eth0:1, eth0:2 ir t.t.

Jeigu po keitimo IP adresas neatsakys į PING užklausas, susisiekite su pagalbos skyriumi.

Gentoo OVH


Naudojant ssh/putty


1. Nukopijuosime originalų failą, kad, esant reikalui, galėtume sugrąžinti originalą.

cp /etc/conf.d/net /etc/conf.d/net.save2. Dabar galime redaguoti failą ir jame nurodyti naują IP adresą.
Galite naudoti nano arba vi. Gentoo sistemoje papildomas adresas nurodomas eth0 konfigūraciniame faile. Nereikia kurti papildomo failo eth0:0 kaip, pvz., redhat sistemoje.

Svarbu: Numatytasis serverio IP adresas PRIVALO likti config_eth= eilutėje. Taip užtikrinsite tinklo sąsajos veikimą po manipuliacijų.

Papildomą konfigūraciją įrašykite po netmask 255.255.255.0:
(pavyzdyje xxx.xxx.xxx.xxx yra pagrindinis serverio IP adresas)

nano /etc/conf.d/net


Įveskite:

config_eth0=( " xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"ip.fail.over.adresas netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.adresas" )


Taigi, viso /etc/conf.d/net failo turinys turėtų būti maždaug toks:

#This blank configuration will automatically use DHCP for any net.
# scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
# please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
# in /etc/conf.d/net (this file :]!).
config_eth0=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"ip.fail.over.adresas netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.adresas" )
routes_eth0=( "default gw xxx.xxx.xxx.254" )
3. Perkraukite tinklo sąsają.
Perkraukite tinklo sąsają, kad serveris pradėtų atsakyti į perkeliamu IP adresu siunčiamas PING užklausas:

/etc/init.d/net.eth0 restart4. IP tikrinimas
Jeigu gerai atlikote 1-3 veiksmus, eth0:0 faile nurodytas IP turi būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas. Papildomus IP adresus įveiskite naujose eilutėse. Svarbiausia, kad pagrindinis serverio IP adresas liktų toje pačioje eilutėje su config_eth0.

Debian


Gudrybė: sąsajoje eth0 reikia sukurti virtualią sąsają eth0:0 ir jai priskirti papildomą ar perkeliamą IP adresą.

Naudojant ssh/putty


1. Padarykite interneto sąsajos konfigūracinio failo kopiją. Padarę kopiją galėsite redaguoti originalųjį failą.

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.save2. Dabar galime redaguoti failą ir jame nurodyti naują IP adresą.
Dabar redaguokite konfigūracinį failą ir nurodykite papildomą IP adresą. Tam galite naudoti pico ar vi.

Jei naudojate Debian 3, 4 ar 5:

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address PERKELIAMAS.IP.ADRESAS
netmask 255.255.255.255
broadcast PERKELIAMAS.IP.ADRESAS

Failo /etc/network/interfaces turinys turėtų būti maždaug toks:

auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
broadcast xxx.xxx.xxx.255
network xxx.xxx.xxx.0
gateway xxx.xxx.xxx.254

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address PERKELIAMAS.IP.ADRESAS
netmask 255.255.255.255
broadcast PERKELIAMAS.IP.ADRESAS


Jei naudojate Debian 6, kiekvienas IP adresas įrašomas atskira elute ( didinant X įraše eth0:X):

post-up /sbin/ifconfig eth0:X PERKELIAMAS.IP.ADRESAS netmask 255.255.255.255 broadcast PERKELIAMAS.IP.ADRESAS
post-down /sbin/ifconfig eth0:X down


Failo /etc/network/interfaces turinys turėtų būti maždaug toks:

auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
broadcast xxx.xxx.xxx.255
network xxx.xxx.xxx.0
gateway xxx.xxx.xxx.254
post-up /sbin/ifconfig eth0:0 PERKELIAMAS.IP.ADRESAS.1 netmask 255.255.255.255 broadcast PERKELIAMAS.IP.ADRESAS.1
post-down /sbin/ifconfig eth0:0 down
post-up /sbin/ifconfig eth0:1 PERKELIAMAS.IP.ADRESAS.2 netmask 255.255.255.255 broadcast PERKELIAMAS.IP.ADRESAS.2
post-down /sbin/ifconfig eth0:1 down


3. Perkraukite tinklo sąsają.
Perkraukite tinklo sąsają, kad serveris pradėtų atsakyti į perkeliamu IP adresu siunčiamas PING užklausas:

/etc/init.d/networking restart4. IP tikrinimas
Jeigu gerai atlikote 1-3 veiksmus, perkeliami IP adresai turi būti pasiekiami iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.

Jeigu po keitimo IP adresas neatsakys į PING užklausas, susisiekite su pagalbos skyriumi.


Open SuseGudrybė: reikia sukurti virtualią sąsają eth0:0 ir jai priskirti papildomą ar perkeliamą IP adresą. Toliau pateikiama informacija, kaip tai padaryti per SSH sąsają.

Naudojant ssh/putty


1. Pakanka sukurti failą /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0:0:

cat >> /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0:0 << EOF
IPADDR1='IPFAILOVER'
NETMASK1='255.255.255.255'
LABEL1='0'
EOF


Jeigu norite pridėti daugiau papildomų IP adresų, sukurkite dar vieną failą ir pakeiskite parametrus /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0:0, IPADDR1, NETMASK1, LABEL1='0' į /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0:1 IPADDR2, NETMASK2, LABEL2='1' ir t.t.

2. Dabar pakanka tik prijungti naują sąsają, kurią sukūrėme:

ifup eth0:0


Kiekvienos serverio įkrovos metu sąsaja bus prijungiama automatiškai.

3. IP tikrinimas

Jeigu teisingai atlikote 1-3 veiksmus, papildomas IP adresas turėtų būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.

Jeigu po keitimų papildomas adresas neatsako į PING užklausas, prašome susisiekti su pagalbos skyriumi.


Cpanel


1. Redaguokite failą /etc/ips :


pico /etc/ips


2. Konfigūraciniame faile įrašykite:


IP.FAIL.OVER:255.255.255.255:IP.FAIL.OVER


3. on ajoute l'ip dans le fichier /etc/ipaddrpool

IP.FAIL.OVER4. Perkraukite paslaugą, valdančią tinklo sąsajas:


/etc/init.d/ipaliases restart


Plesk


1. Pradiniame sąsajos puslapyje, skyriuje "Serveris", spragtelėkite "Priskirti IP adresą"2. IP adreso ir potinklio šablono laukelyje įveskite: PAPILDOMAS.SERVERIO.IP.ADRESAS/32ISPConfig


ISPConfig konfigūracija identiška Debian sistemos konfigūracijai.

Jeigu naudosite valdymo sąsają, pakaks tik nurodyti IP adresą.

1. Serverio valdymo skyde (https://nsxxx.ovh.net:8080) spragtelėkite System, Edit Server IP, po to Add new IP Adrdress.2. Pakaks tiesiog įvesti naują IP adresą į laukelį IP Address.
HG serveriai


HG serveriams, kurie suteikiami su dviem tinklo sąsajom ir dviem IP adresais, pakanka įtraukti perkeliamą IP į maršrutizavimo taisykles:

postup()
{
/sbin/ip route add default via PAGRINDINIS.2os.PLOKŠTĖS.IP dev eth1 table 223
/sbin/ip rule add from PAGRINDINIS.SERVERIO.IP.ADRESAS/32 table 223
/sbin/ip rule add from PAPILDOMAS.SERVERIO.IP.ADRESAS/32 table 223
}


HG serverio konfigūracijos pavyzdys Gentoo sistemoje:

This blank configuration will automatically use DHCP for any net.*
scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
in /etc/conf.d/net (this file :]!).

config_eth0=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.adresas"
)
routes_eth0=( "default gw xxx.xxx.xxx.254" )

config_eth1=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.adresas"
)

postup()
{
/sbin/ip route add default via xxx.xxx.xxx.xxx dev eth1 table 223
/sbin/ip rule add from xxx.xxx.xxx.xxx/32 table 223
/sbin/ip rule add from IP.FAIL.OVER.ADRESAS/32 table 223
}Windows 2003 Server


Pirmiausiai reikia sukurti naują tinklo sąsają:
Spragtelėkite Pradėti > Valdymo skydas > Pridėti naują įrangą, spragtelėkite Toliau ir pažymėkite "Taip, nauja įranga jau prijungta". Iš sąrašo "Pridėti naują įrangą" pasirinkite paskutinį elementą ir patvirtinkite pasirinkimą. Pasirinkite antrą parinktį: "Įdiegti pasirinktą įrangą rankiniu būdu (eksperimentinis naudojimas)", po to spragtelėkite OK.
Pasirinkite "Tinklo plokštės", rinkitės gamintoją Microsoft ir pažymėkite "Microsoft kilpinė jungtis"(loopback).
Užbaikite naujos įrangos diegimą.

Kai įdiegsite naują kilpinę jungtį, matysite naują sąsają: "Vietinė interneto jungtis 2" (arba 3, jeigu naudojate HG serverius). Dabar jai priskirkite papildomą (perkeliamą) IP adresą:
Meniu Pradėti pasirinkite Valdymo skydą, po to Tinklo jungtys > Vietinė tinklo jungtis 2 ir pasirinkite Ypatybės.
Pasirinkite interneto protokolą (TCP/IP), po to spragtelėkite Ypatybės.
Įveskite papildomą IP adresą ir nurodykite potinklio šabloną 255.255.255.0. Kitus laukus palikite tuščius.
Patvirtinkite keitimus ir uždarykite visus langus.

Dabar reikia pakeisti potinklio šabloną į 255.255.255.255, tačiau naudojant standartines Windows konfigūracines priemones to padaryti nepavyks, todėl reikia redaguoti registrą:
Meniu Pradėti spragtelėkite Paleisti, atsidariusiame lange įveskite regedit.
Spauskite CTRL+F3, kad atvertumėte paieškos langą, po to įveskite papildomą IP adresą ir spragtelėkite Toliau.
Kaip IP adresas bus rastas, dukart spragtelėkite parametrą "SubnetMask" ir pakeiskite 255.255.255.0 į 255.255.255.255, po to patvirtinkite keitimus.
Spauskite F3, kad paleistumėte paiešką iš naujo ir, jeigu reikės, atlikite prieš tai paminėtą keitimą.
Uždarykite registro redagavimo langą.

Galiausiai, kad keitimai įsigaliotų, perkraukite tinklo sąsają:
Spragtelėkite meniu Pradėti > Valdymo skydas > Tinklo jungtys ir dešiniuoju pelės mygtuku spragtelėkite Vietinė interneto jungtis 2, po to spragtelėkite Išjungti.
Palaukite keletą sekundžių ir vėl, naudodami tą pačią procedūrą, įjunkite tinklo sąsają.

Windows 2008 Server


Pagal nutylėjimą, Windows 2008 serveriuose tinklas konfigūruojamas su DHCP. Jeigu jau pakeitėte šią konfigūraciją ir nustatėte fiksuotą papildomą IP adresą, iškart pereikite prie 2 žingsnio.


1. Pakeiskite DHCP konfigūraciją į fiksuoto IP adreso konfigūraciją.

Atidarykite komandinės eilutės langą.
Įveskite komandą:

ipconfig /all


Turėtumėte matyti:Įsidėmėkite IPv4 adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį šliuzą.

Mūsų pavyzdyje IP adresas: 94.23.196.18

Po to:
- Spragtelėkite meniu Pradėti > Valdymo skydas > Tinklas ir internetas > Tinklo nuostatų centras > Keisti plokštės parametrus (kairiajame meniu).
- Dešiniuoju pelės mygtuku spragtelėkite Vietinę tinklo jungtį.
- Pasirinkite Ypatybės.
- Pasirinkite interneto protokolą v4 (TCP/IPv4), po to spragtelėkite Ypatybės.
- Spragtelėkite "Naudoti nurodytą adresą" ir įveskite pagrindinį serverio IP adresą, potinklio šabloną, numatytąjį šliuzą, šiuos duomenis turėjote matyti įvedę komandą ipconfig (numatytojo DNS serverio laukelyje įveskite 213.186.33.99).Dėmesio, būkite itin atidūs įvesdami šiuos duomenis, nes jei suklysite, serveris nebus pasiekiamas iš interneto ir reikės atlikti taisymus winrescue režime.

2. Papildomo IP konfigūravimas

Po to spragtelėkite Išsamiau: (išsamių TCP/IP nustatymų lange)IP adreso dalyje spragtelėkite Pridėti.Įveskite papildomą IP adresą ir potinklio šabloną 255.255.255.255Spragtelėkite Pridėti.
Patvirtinus keitimus papildomas IP adresas bus naudojamas.


FreeBsd


Naudojant ssh/putty


1. Nustatykite pagrindinės tinklo jungties pavadinimą

Tam galite naudoti komandą ifconfig:

ifconfig

Turėtumėte matyti panašų rezultatą:

comsdvt# ifconfig
nfe0: flags=8843 metric 0 mtu 1500
options=10b
ether 00:24:8c:d7:ba:11
inet 94.23.196.18 netmask 0xffffff00 broadcast 94.23.196.255
inet 87.98.129.74 netmask 0xffffffff broadcast 87.98.129.74
media: Ethernet autoselect (100baseTX )
status: active
lo0: flags=8049 metric 0 mtu 16384
options=3
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
comsdvt#


Taigi, sąsajos pavadinimas yra: nfe0


2. Nukopijuokite failą /etc/rc.conf, kad vėliau, esant reikalui, galėtumėte atkurti pradines nuostatas:

cp /etc/rc.conf /etc/rc.conf.back


3. Redaguokite failą /etc/rc.conf

Redagavimui galite naudoti ee arba vi:

ee /etc/rc.conf


Į konfigūracinį failą įrašykite:

ifconfig_SĄSAJA_alias0="inet PAPILDOMAS_IP netmask 255.255.255.255 broadcast PAPILDOMAS_IP"


Pakeiskite SĄSAJA sąsajos pavadinimu ir PAPILDOMAS_IP papildomo IP adresu.

Pavyzdys:

ifconfig_nfe0_alias0="inet 87.98.129.74 netmask 255.255.255.255 broadcast 87.98.129.74"4. Perkraukite tinklo sąsają

/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restartDėmesio!
Įveskite tiksliai tokią komandą, o ne dvi atskiras, kadangi galite prarasti prieigą prie serverio.5. IP tikrinimas

Jeigu gerai atlikote 1-4 veiksmus, papildomas IP adresas turėtų būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.

Jeigu po keitimų papildomas adresas neatsako į PING užklausas, prašome susisiekti su pagalbos skyriumi.
Solaris


Naudojant ssh/putty


1. Nustatykite pagrindinės sąsajos pavadinimą

Tam galite naudoti komandą ifconfig:

ifconfig -a


Ši komanda grąžins rezultatą, panašų į šį:

lo0: flags=2001000849 mtu 8232 index 1
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
e1000g0: flags=1000843 mtu 1500 index 2
inet 94.23.41.167 netmask ffffff00 broadcast 94.23.41.255
ether 0:1c:c0:f2:be:42

Taigi, sąsajos pavadinimas yra: e1000g0

2. Sukurkite failą /etc/hostname.INTERFACE:ALIAS

Šiam veiksmui galite naudoti redaktorių vi:

vi /etc/hostname.e1000g0:1


Į naujai sukurtą failą įrašykite:
PAPILDOMAS_IP/32 broadcast + up

Pakeiskite PAPILDOMAS_IP papildomu IP adresu.

Pavyzdys:

188.165.171.40/32 up3. Perkraukite tinklo sąsają

svcadm restart svc:/network/physical:default4. IP tikrinimas

Jeigu teisingai atlikote 1-3 veiksmus, papildomas IP adresas turėtų būti pasiekiamas iš išorės ir atsakyti į PING užklausas.

Jeigu po keitimų papildomas adresas neatsako į PING užklausas, prašome susisiekti su pagalbos skyriumi.