Paieška


print PDF Lietuvių
Kaip skirtajame serveryje teisingai paleisti paslaugas (services)?

FTP (21 prievadas)
Kai FTP valdomas ncftpd: www.ncftpd.com (jeigu kitos programos, elkitės atitinkamai)

 • Paslaugos išjungimas:
Reikia pakeisti /etc/inittab failą (patikrinkite, ar jame yra įrašas apie ncftpd) ir iš naujo paleisti init

# pico /etc/inittab
#/sbin/init q


 • Paslaugos perkrovimas:
Pakanka nutraukti visus procesus ir ncftpd bus automatiškai paleistas iš naujo.

# killall -9 ncftpd


SSH (22 prievadas)
Jeigu SSH neveikia, įjunkite telnet ar webmin.

SSH valdo openssh: www.openssh.com

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/ssh stop • Paslaugos perkrovimas:

# /etc/rc.d/init.d/ssh restart


Telnet (23 prievadas)
Telnet valdo xinetd. Reikia modifikuoti konfigūracinį telnet failą ir perkrauti xinetd. Xinetd veikia atvirkštiniu būdu, todėl, norėdami paleisti paslaugą, rinkitės no.

# pico /etc/xinetd.d/telnet
#/etc/rc.d/init.d/xinetd restart


 • Paslaugos įjungimas:

# pico /etc/xinetd.d/telnet
# /etc/rc.d/init.d/xinetd restart


Smtp (25 prievadas)
SMTP valdo qmail : www.qmail.org
Scenarijus taip pat valdo POP3 serverį.

 • Paslaugos išjungimas:

# cd /
#/etc/rc.d/init.d/qmail stop


 • Paslaugos įjungimas:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail start


DNS (53 prievadas)
DNS valdo bind: www.isc.org/products/BIND/

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/named stop


 • Paslaugos įjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/named start


Žiniatinklis (WEB; 80 prievadas)
Žiniatinklį dažniausiai valdo Apache: httpd.apache.org

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/httpd stop


 • Paslaugos įjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/httpd start


POP3 (110 prievadas)
POP3 valdo qmail: www.qmail.org

Scenarijus taip pat valdo SMTP.

 • Paslaugos išjungimas:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail stop


 • Paslaugos įjungimas:

# cd /
# /etc/rc.d/init.d/qmail startIMAP (143 prievadas)
IMAP valdo courier-imap: www.inter7.com/

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/imapd stop


 • Paslaugos įjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/imapd start


MySQL (3306 prievadas)
MySQL valdo mysql: www.mysql.com

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/mysql stop


 • Paslaugos įjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/mysql start


Webmin (10000 prievadas)

Webmin valdo webmin: www.webmin.com

 • Paslaugos išjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/webmin stop


 • Paslaugos įjungimas:

# /etc/rc.d/init.d/webmin start