Paieška


print PDF
Rescue režimas

Apibūdinimas


OVH siūlomas rescue (atstatymo) režimas skirtas specialiai Linux serveriams. Jį naudodami galėsite per SSH valdyti serverį ar tikrinti techninę įrangą.
Pagrindinis privalumas tas, kad nereikia susisiekti su pagalbos skyriumi ir planuoti intervencijos, kadangi rescue režime galite paleisti testus savo nuožiūra.

Programinė įranga ir administravimas

 • fsck / e2fsck paleidimas
 • žurnalų peržiūra ir analizė
 • programų problemų taisymas
 • RAID tikrinimas / atstatymas
 • Duomenų atsarginės kopijos
Techninė įranga

 • memtest: atminties (RAM) testavimas
 • cpuburn: procesoriaus (CPU) testavimas
 • fsck failų sistemos tikrinimui
 • state disko tikrinimui
 • explorer failams


Jei vienas iš testų neįvykdomas ar praneša apie gedimą, prisijunkite prie tvarkytuvo, eikite į skyrių „Pagalba“ ir praneškite apie tai. Tiesiog atsiųskite testų rezultatus, pvz.: serveris nustoja veikti CPU testavimo metu. Mes iškart suplanuosime intervenciją ir pakeisime detalę.

Dėmesio: nenaudokite žiniatinklio sąsajos ir SSH vienu metu. Taip pat žiniatinklio sąsajoje nepaleiskite disko tikrinimo ir tuo pat metu neprijunkite skirsnio per SSH, kadangi galite prarasti duomenis!!

Rescue režimo įjungimas


Prisijunkite prie tvarkytuvo, skirtųjų serverių skyriuje pasirinkite „Paslaugos“, po to „Įkrova tinklu“ ir nustatykite rescue-pro.

Jeigu galima, programiškai perkraukite serverį (SSH: /sbin/reboot arba shutdown -r now), perkrovimą iš tvarkytuvo atlikite tik jeigu negalite perkrauti serverio kitaip.
Po kurio laiko gausite laišką su nuoroda ir slaptažodžiu prisijungimui rescue režimu.

Gali būti, kad mūsų technikai jau prisijungę prie jūsų serverio. Jeigu jie neaptiks serverio techninio gedimo, perkraus serverį rescue režimu, kad galėtumėte atlikti reikiamus taisymus/tikrinimus.

Techninės įrangos tikrinimas


Kai serveris startuos rescue-pro režimu, gausite el. laišką su nuoroda ir slaptažodžiu, kuriuos naudodami galėsite prisijungti prie techninės įrangos testavimo sąsajos. Toliau pateikiama sąsajos apžvalga:


Check lists


 • Hard Drives: įmontuotų diskų peržiūra ir bendroji informacija.
 • Processors: CPU tikrinimas. Gali būti, kad šis testas neparodys gedimo, tačiau po jo serveris neužsikraus ar netikėtai nustos veikęs. Tokiu atveju turėtumėte kuo greičiau su mumis susisiekti.
 • Partitions State: disko skirsnių tikrinimas.
 • Partitions File System: Failų sistemos tikrinimas. Failų sistemos klaidos dažnai painiojamos su disko klaidomis. Prašome įsidėmėti, kad paprastai užtenka perrašyti sistemą ir viskas vėl veiks. Ypač, jeigu serveris aptinka failus lost+found kataloge.
 • Partitions Explore: Įgalina failų peržiūrą. Naudojant šį įrankį negalima redaguoti failų, tačiau galima juos peržiūrėti ar išsaugoti. Dar vienas svarbus dalykas: žurnalo įrašai (logs) gali būti skaitomi nenaudojant SSH.
 • Memory: RAM tikrinimas. Atminkite, kad RAM testavimas naudoja labai daug CPU resursų. Jeigu testavimas užstringa ar serveris apskritai nustoja veikęs, tai gali būti dėl procesoriaus gedimo ar blogo jo aušinimo. Jeigu blogai veikia RAM, testavimo pabaigoje matysite ataskaitą su rastomis klaidomis.

Ši sąsaja negali aptikti visų problemų, pvz., nereguliarių perkrovų ir pan.

Dėmesio:
Atlikus 64% RAM testavimo galite matyti klaidą:
Your server hasn't reacted for a least 20 seconds. It is probably down you can try to refresh the pageif the server crashed while doing a cpu test. It is possible that the cpu is faulty.
Spragtelėkite OK ir nekreipkite dėmesio, kadangi ties 64% testas vykdomas labai ilgai.

Rescue ir SSH

Prisijungimas


Per SSH junkitės kaip įprastai, tik naudokite naujai atsiųstą root slaptažodį.
angie@amazone:~$ ssh root@213.186.xx.yy
The authenticity of host '213.186.xx.yy (213.186.xx.yy)' can't be established.
RSA key fingerprint is 02:11:f2:db:ad:42:86:de:f3:10:9a:fa:41:2d:09:77.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '213.186.xx.yy' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
rescue:~#

Dabar jau esate prisijungę, tačiau failai dar nepasiekiami. Privalote prijungti (mount) sistemą.

Disko prijungimas (mount)


Paprastai šakninis skirsnis (/) yra /dev/xda1, o /dev/xda2 yra /home.
Diskai yra tokie:
 • /dev/sd :: SCSI, SATA, Raid Hard
 • /dev/hd :: IDE diskai
 • /dev/md :: RAID Soft
 • /dev/rd/c0d0p :: Mylex RAID

Taip pat galite naudoti devfs.
Jeigu nežinote, kokį diską turite arba kaip sudaryta skirsnių lentelė, naudokite komandą fdisk arba sfdisk. Toliau pateikiamas komandos pavyzdys ir gautas atsakymas:

rescue:~# fdisk -l

Disk /dev/hda 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1305 10482381 83 Linux
/dev/hda2 1306 4800 28073587+ 83 Linux
/dev/hda3 4801 4865 522112+ 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sda 8254 MB, 8254390272 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 31488 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 31488 8060912 c W95 FAT32 (LBA)


Matome, kad serveryje yra du diskai.
Matome /dev/hda su *, tai reiškia, kad iš šio disko kraunama. Taip pat matome USB raktą.
Norėdami prijungti (mount) šakninį serverio skirsnį (/) įveskite komandą:
rescue:~# mount /dev/hda1 /mnt/

 • Jeigu nepavyksta prijungti, gali tekti sukurti /mnt katalogą. Įveskite komandą mkdir /mnt
/home turėtų būti /dev/hda2. Šį skirsnį junkite vėliau, tam naudosime komandą mount /dev/hda2 /mnt/home .
/home nebūtinai visada bus skirsnyje /dev/hda2, gali būti, kad ten bus, pavyzdžiui, Plesk sistemos /var duomenys. Norėdami patikinti konfigūraciją prijunkite /, po to įveskite komandą cat /mnt/etc/fstab. Šiame faile saugoma disko skaidymo informacija, kuri naudojama, kai sistema kraunama iš standžiojo disko.

Pavyzdys:

rescue:# cat /mnt/etc/fstab
/dev/hda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 /var ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sys /sys sysfs defaults 0 0


Šiuo atveju skirsnyje /dev/hda2 yra /var, o ne /home.
Tokiu atveju prijunkite taip: mount /dev/hda2 /mnt/var.

RPSKadangi RPS serveriai naudoja NFS, rescue režime įveskite mount -a.
NFS sistema pati viską prijungs.


ChrootPrijungę skirsnius galime redaguoti katalogo /mnt/var/.... failus arba, pavyzdžiui, /mnt/etc/lilo.conf failą, tačiau negalime atlikti visų veiksmų su standžiajame diske įdiegta sistema.
Norėdami atlikti specifinius veiksmus su sistema, naudokite komandą chroot:

rescue:~# chroot /mnt/
rescue:/#


Kaip matome aukščiau pateiktame pavyzdyje, po chroot komandos įvykdymo sistema persijungė į serverio / skirsnį.

Išėjimas iš Rescue sistemos


Kai keitimai baigti, reikia grįžti į tvarkytuvą ir atkurti įprastą įkrovą.
Kai nustatysite teisingą branduolį, perkraukite serverį programiškai.

rescue:~# /sbin/reboot
Broadcast message from root (pts/0) (Tue Apr 12 15:56:17 2005):
The system is going down for reboot NOW!


Pabaigai


Jeigu laikysitės vadovo Naudinga skirtųjų serverių informacija nurodymų, lengviau administruosite serverį ir sumažinsite serverio prastovų laiką.