Paieška


print PDF
Kaip atnaujinti skirtojo serverio laiką?

Problemos šaltinis

Problema dažniausiai kyla dėl to, kad jūsų serverio branduolys nėra optimizuotas pagal naudojamą techninę įrangą. Be to, Pentium 4 serverių su Hyper Threading technologija laikas neteisingai skaičiuojamas. Pastarąją problemą pašalinsite, jeigu krausite serverį naudodami „Hyperthreading optimizuotą“ branduolį.

Jeigu serveri nėra su Hyper Threading branduoliu ir blogai rodo laikrodis, vykdykite šio vadovo nurodymus.

Taip pat jums gali pravesti vadovas apie įkrovą tinklu.

Laiko valdymas naudojant SSH

Vadovas apie SSH naudojimą yra čia.

Naudodami SSH prisijunkite prie serverio kaip root.

Norėdami sužinoti serverio laiką įveskite komandą:
[root@delirium angie]# date
Fri Jan 7 15:20:25 CET 2009


Norėdami atnaujinti datą ir/ar laiką, naudokite komandą:

[root@delirium angie]# date -s


Pavyzdžiui, norite pakeisti datą į 2009/12/31:

[root@delirium angie]# date -s 12/31/2009


Jeigu norite pakeisti laiką į 18:08 ir 30 sekundžių:

[root@delirium angie]# date -s 18:08:30


Jeigu laikrodis kas tam tikrą laiko tarpą pradeda blogai rodyti, galite sinchronizuoti jį su atominiu laikrodžių. Tai atliksite naudodami ntpdate.

Suraskite ntpdate:

[root@delirium angie]# whereis ntpdate
ntpdate: /usr/sbin/ntpdate
ntpdate is then installed and is located in /usr/sbin path


Sinchronizuokite su ntpdate:

[root@delirium angie]# /usr/sbin/ntpdate ntp.ovh.net
19 Jan 20:27:37 ntpdate[22698]: adjust time server 145.238.110.68 offset 0.152248 sec


ntpdate atnaujino laiką

Sinchronizavimas per ntp negalimas, jeigu skirtumas labai didelis. Tokiu atveju turite patys pakeisti laiką/datą prieš nustatydami laiką per NTP.

Atnaujinimo automatizavimas

NTP serverių sąrašą rasite čia.
Naudodami CRON užduotis galite automatizuoti naujinimus.

Prisijunkite per SSH ir įtraukite CRON užduotį:
[root@delirium angie]# pico /etc/crontab

Matysite redagavimui paruoštą failą. Įveskite šią informaciją:

#Kasdieninis sinchronizavimas ntpdate 30:00
0 3 * * * root /usr/sbin/ntpdate ntp.ovh.net >/dev/null


Uždarykite failą spausdami Ctrl+X ir patvirtinkite keitimus spausdami "Y" ar "O", po to spauskite "Enter".

Iš naujo paleiskite crond:

[root@delirium angie]"#" /etc/init.d/crond restart
Stop crond : [OK ]
Crond start: [ OK ]
[root@delirium angie]"#"


Jūsų serverio laikas bus atnaujinamas kasdien.

Daugiau informacijos apie Cron užduotis: Cron skirtuosiuose serveriusoe.