Paieška


print PDF
Sqwebmail diegimas skirtajame serveryje

Išeities kodų gavimas

Išeities kodus (sources) galite parsisiųsti iš oficialios svetainės http://www.courier-mta.org/sqwebmail/ . Jeigu parsisiųsite failus į asmeninį kompiuterį, įkelkite juos į serverį arba galite savo serveryje paleisti komandą wget.

Naudingos nuorodos:

http://www.inter7.com/index.php?page=software,
http://www.courier-mta.org/download.php#sqwebmail.

Diegimas

Šio gido pavyzdžiuose naudojamas sqwebmail-4.0.7 (naujausios versijos gido rašymo metu) diegimas į skirtąjį serverį.

  • Išeities kodų diegimas į serverį

Pirmiausiai prisijunkite prie serverio (žr. SSH skirtajame serveryje):

$ ssh root@nsXXXX.ovh.net
Password:
Last login: Fri Dec 12 10:18:19 2003 from XXXXXXXXXX
Red Hat Linux release 7.2 (Enigma)
Linux nsXXXX.ovh.net 2.4.23 #1 lun déc 1 21:20:36 CET 2003 i686 unknown

machine : XXX
release : 1.45
ip : 213.186.XX.X
hostname : nsXXXX.ovh.net
[root@nsXXXX root]# wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2 -O /home/ovh/src/soft/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2
[root@nsXXXX root]# cd /home/ovh/src
[root@nsXXXX src]# tar -xjf soft/sqwebmail-4.0.7.tar.bz2


Diegimas pradedamas nuo duomenų išsaugojimo kataloge /home/ovh/src, jame saugomos visos serverio programos.

  • Kompiliavimas

Peržiūrėkime pagrindinius ankstesnės sqwebmail versijos nustatymus, juos rasime faile config.status.

[root@nsXXXX src]# ls -ld sqwebmail*
drwxrwxrwx 24 alias users 4096 sep 12 10:48 sqwebmail-3.5.1.20030319
drwxrwxrwx 24 alias users 4096 déc 12 17:26 sqwebmail-4.0.7


Atidarykite „config.status“ failą savo mėgstamu redaktoriumi:

[root@nsXXXX src]# vi sqwebmail-3.5.1.20030319/config.status


arba

[root@nsXXXX src]# pico sqwebmail-3.5.1.20030319/config.status


...

Konfigūraciniame faile rasite pagrindinius sqwebmail nustatymus:

exec /bin/sh ./configure '--enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin/' '--enable-imagedir=/home/ovh/www/webmail' '--with-authvchkpw' '--without-authpam' '--without-authuserdb' '--without-authpwd' '--without-authshadow' '--without-authldap' '--without-authdaemon' --with-db=gdbm --with-userdb=/etc/userdb --with-formdata --enable-utf7-folder-encoding --enable-unicode=iso-8859-1,utf-8 --prefix=/usr/local/share/sqwebmail --with-makedatprog=${prefix}/libexec/sqwebmail/makedatprog-with-authchangepwdir=${prefix}/libexec/authlib --with-authdaemonvar=/usr/local/share/sqwebmail/var/authdaemon --sysconfdir=/usr/local/share/sqwebmail --with-package=sqwebmail --with-version=3.5.1.20030319 --without-socks --no-create --no-recursion


Įveskite komandą ./configure ir palyginkite rezultatus:

[root@nsXXXX src]# cd sqwebmail-4.0.7
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7]# ./configure --enable-cgibindir=/home/ovh/cgi-bin/ --enable-imagedir=/home/ovh/www/webmail --with-authvchkpw --without-authpam --without-authuserdb --without-authpwd --without-authshadow --without-authldap --without-authdaemon --with-db=gdbm --with-userdb=/etc/userdb --with-formdata --enable-utf7-folder-encoding --enable-unicode=iso-8859-1,utf-8 --prefix=/usr/local/share/sqwebmail --with-makedatprog=/usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmail/makedatprog-with-authchangepwdir=/usr/local/share/sqwebmail/libexec/authlib --with-authdaemonvar=/usr/local/share/sqwebmail/var/authdaemon --sysconfdir=/usr/local/share/sqwebmail --with-package=sqwebmail --with-version=4.0.7 --without-socks


Tai gali šiek tiek užtrukti.

Jeigu viskas gerai, išbandykite konfigūraciją:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make configure-check
SqWebMail? CGI will be installed in /home/ovh/cgi-bin/
Images will be installed in /home/ovh/www/webmail
make[1]: Open directory '/home/ovh/src/sqwebmail-4.0.7/sqwebmail'
URL to the image directory is /webmail
make[1]: Quit directory '/home/ovh/src/sqwebmail-4.0.7/sqwebmail'


Viskas atrodo gerai, pradėsime kompiliavimą:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make


Tai gali ilgokai užtrukti.

Kai kompiliavimas baigsis, patikrinkite naujus failus ir įdiekite:

[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make check
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make install
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# make install-configure
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# chown vpopmail.vchkpw /home/ovh/cgi-bin/sqwebmail
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# chmod 755 /home/ovh/cgi-bin/sqwebmail


Pastaba: NEPAMIRŠKITE PALEISTI SQWEBMAILD DEMONO, kad pradėtų veikti nauja versija, priešingu atveju matysite pranešimą apie klaidą:

''Internal Error
The webmail system is temporarily unavailable. An error occured in function write: Transport endpoint is not connected''


[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# /usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmaild.rc stop
[root@nsXXXX sqwebmail-4.0.7 ]# /usr/local/share/sqwebmail/libexec/sqwebmaild.rc start


Tikrinimas

Galite iškart patikrinti prieigą prie žiniatinklio pašto: http://nsXXXX.ovh.net/cgi-bin/sqwebmail.
Connect on your pop account to test it and it is working :-)