Paieška


print PDF
Tinklo skanavimas

Kiekvieną dieną programišiai 250 kartų skanuoja mūsų tinklą. To negalima išvengti, tačiau galima nuo to apsisaugoti. Skanavimo tikslas - rasti saugumo spragas sistemoje.

SMTP

Nov 2 08:06:40 ping postfix/smtpd4747: 5ED2B3BB3C: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
Nov 2 08:06:40 ping postfix/smtpd4745: 8727B3BB3F: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
Nov 2 08:06:41 ping postfix/smtpd5029: 0169C3BB40: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
Nov 2 08:06:44 ping postfix/smtpd4747: DB5DB3BB3C: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
Nov 2 08:06:47 ping postfix/smtpd5029: 992C73BB3C: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=
Nov 2 08:06:53 ping postfix/smtpd4747: 1F0B03BB3C: reject: RCPT from 102.50.233.64.transedge.com64.233.50.102: 554 : Relay access denied; from= to= proto=ESMTP helo=


Programišius bando siųsti laišką per SMTP serverį. Šis veksmas patikrina, ar SMTP serverio relay lygmenyje nėra saugumo spragos, kurią išnaudojus būtų galima siųsti SPAM.

Žiniatinklis

Toliau pateikiama įvairių failų brute force skanavimo sesija. Tai daroma ieškant įvairių scenarijų spragų, ypač Windows OS. Programišiai tikrina, ar naudojamas scenarijus. Jeigu naudojamas, jis/ji atakuoja serverį.

81.49.172.135 - - 02/Nov/2003:13:35:46 +0100 "GET /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=
4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 797 "-" "Mozilla/4.0 compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1)"
81.49.172.135 - - 02/Nov/2003:13:35:46 +0100 "GET /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=
4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 797 "-" "Mozilla/4.0 compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1)"
81.49.172.135 - - 02/Nov/2003:13:35:47 +0100 "GET /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=
4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 797 "-" "Mozilla/4.0 compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1)"
81.49.172.135 - - 02/Nov/2003:13:35:47 +0100 "GET /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=
4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 797 "-" "Mozilla/4.0 compatible; MSIE 6.0; Windows
NT 5.1)"


To paties tipo skanavimas ieškant formail.pl ir jo klonų svetainėse. Pagrindinis tikslas - surastu neapsaugotus formail.pl scenarijus ir panaudoti juos SPAM siuntimui.